fbpx
  • Kết hợp đi từ chiến dịch tìm kiếm Google.
  • Lưu đối tượng tùy chỉnh trên cả Google + Facebook.
  • Thực hiện Remarketing (tiếp thị lại) trên mạng network của Google và Facebook.
  • Tạo chuyển đổi và đo lường chuyển đổi cuộc gọi, liên hệ từ khách hàng.