Xác Minh Danh Tính Nhà Quảng Cáo Google Ads

Xác Minh Danh Tính Nhà Quảng Cáo Google Ads

Hiện tại quảng cáo Google Ads đang bắt đầu yêu cầu người chạy ads phải xác minh danh tính, Google sẽ có thời hạn cho bạn xác minh. Nếu không xác minh Google sẽ dừng quảng cáo của bạn. Và sẽ hiển thị lên dòng thông báo: “Tài khoản bị tạm dừngĐã hết thời hạn xác...
Hướng Dẫn Sao Chép Chiến Dịch Google Ads

Hướng Dẫn Sao Chép Chiến Dịch Google Ads

Google Ads có chức năng sao chép chiến dịch tức là nếu bạn đã có chiến dịch cũ trước đó rồi, thì bạn có thể sao chép (copy – clone) thành một chiến dịch mới hoàn toán giúp bạn tiết kiệm thời gian thay vì phải ngồi tạo lại chiến dịch mới. Việc sao chép chiến dịch...
Công Cụ Thay Đổi Đối Sánh (Kiểu Khớp) Từ Khóa Google Ads – Keyword Match Type Tool

Công Cụ Thay Đổi Đối Sánh (Kiểu Khớp) Từ Khóa Google Ads – Keyword Match Type Tool

Công Cụ Thay Đổi Đối Sánh (Kiểu Khớp) Từ Khóa Google Ads – Keyword Match Type Tool Dấu phân cách: Khoảng trắng Không có gì Dấu gạch ngang (-)Chọn kiểu khớp: CHỌN TẤT CẢ Khớp rộng Khớp rộng sửa đổi (+) "Khớp cụm từ" [Khớp chính xác] Chuyển thành chữ thường Viết...
Digital Marketing IMTA Google Ads