Công Cụ Thay Đổi Đối Sánh (Kiểu Khớp) Từ Khóa Google Ads – Keyword Match Type Tool

by Last updated Jul 12, 2023Google Ads

Dấu phân cách:
Chọn kiểu khớp:

Công cụ chuyển đổi đối sánh (kiểu khớp) giúp cho bạn có thể chuyển nhanh từ khóa từ đối sánh rộng sang đối sánh cụm từ, chính xác hoặc ngược lại.

Bạn chỉ cần nhấn Sao Chép Kết Quả. Hệ thống tự động Copy, sau đó nhấn Ctrl + V để dán từ khóa vào Google Ads.

Khóa học Google Ads tại IMTA nhiều bạn cần công cụ này để làm từ khóa cho nhanh, trước đây nhiều bạn sử dụng Excel để làm đối sánh từ khóa. Tuy nhiên, bạn cần phải nhớ hàm điều này không tiện lắm. Do đó IMTA làm công cụ này để các bạn học digital marketing cho thuận tiện.

Hướng dẫn sử dụng công cụ thay đổi đối sánh từ khóa.

Bạn sẽ thấy có 3 cột nhập nội dung. Bên phải là cột chức năng.

 

Thay đổi kiểu khớp - đối sánh Google Ads

Ví dụ mình sẽ điền 3 dòng từ khóa:

từ khóa dòng 1

từ khóa dòng 2

từ khóa dòng 3

Cột chức năng chọn:

Khoảng trắng

Khớp cụm từ

Kết quả sẽ như sau:

Kết quả thay đổi kiểu khớp