Xem phiên bản Xenforo đang sử dụng Check Version

Để xem phiên bản Xenforo đang dùng để cài đúng Addon hoặc bạn nhúng code cho đúng thì khá đơn giản nhưng mà mình với người mới bắt đầu tìm hiểu về Xenforo tìm mãi có khi không ra. Bạn truy cập vào Admin và nhìn cuối phía dưới bên phải sẽ thấy Xenforo phiên bản của bạn...