Website Articles

Kiến thức tổng quan về website và chia sẻ những kỹ năng, nguồn tài nguyên để làm website một cách chuyên nghiệp nhất có thể

Chèn CSS và file HTML website với 3 cách nhúng phổ biến nhất

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách nhúng file CSS và tập tin Document HTML phổ biến nhất, đầu tiên để thực hành bạn phải tạo file HTML và 1 file CSS

Chuyển tên miền sang nhà cung cấp khác (Transfer Domain)

Hướng dẫn cách chuyển đổi nhà cung cấp tên miền (transfer domain) sang nhà cung cấp khác, bài viết này sẽ chuyển tên miền từ tenten sang Namecheap

Thay đổi Footer trong FlatSome Theme với 2 phương pháp UX Blocks và Widget dễ dàng

Thay đổi Footer (chân trang) với giao diện Flatsome nhanh chóng. Bạn có thể tùy chỉnh chân trang bằng UxBlock & Theme Option hoặc Widget

Thay đổi màu chữ trong nút Button UX Builder của Flatsome

Nếu bạn đang làm 1 Landing page và gắn nút button có cuộc gọi vào, làm sao để thay đổi màu chữ của nút button trên Flatsome.