Mã Bưu Điện (Zip Code) Việt Nam – Tra Mã Bưu Chính Mới Nhất 2022

Mã Bưu Điện (Zip Code) Việt Nam – Tra Mã Bưu Chính Mới Nhất 2022

Mã bưu điện hay còn được gọi là mã bưu chính, hoặc có tên gọi khác là Zip Code hoặc postal code. Đây là 1 loại mã gồm 05 chữ số tự nhiên để định danh 1 vị trí địa lý trên thế giới ra chữ số. Ví dụ với mã bưu chính TP. Hồ Chí Minh ​có mã là từ số 70000 đến 74000, mã...
Tin Tức