Đóng dấu Watermark và đóng dấu logo hàng loạt vào hình ảnh để tránh tình trạng bị đánh cắp content trên website.

IMTA chia sẻ cho các bạn 1 trang website đóng dấu logo và Watermark hàng loạt, hiện tại cũng cón nhiều phần mềm cài đặt lên máy tính nhưng rất phiền phức và tốn phí bản quyền.

Có nhiều website cho phép bạn đóng logo và watermark tuy nhiên chỉ đóng được 1 hình. Ít có website cho đóng watermark hàng loạt. IMTA sẽ hướng dẫn bạn đóng logo hàng loạt

Bước 01: Bạn truy cập vào website https://batchwatermark.com/en

Đóng dấu logo Watermark
Đóng dấu logo Watermark

Bước 02: Chọn Choose Images để upload hình cần đóng. Bước này bạn có thể chọn nhiều hình cùng 1 lúc. Muốn chọn nhiều hình thì giữ phím Ctrl và chọn hình.

Watermark Type: Chữ hoặc hình. Hình thì bạn phải upload logo lên.

Horizontal Position: Chiều ngang của logo

Vertical Position: chiều dọc logo

Visibility: Giống Opacity (độ mờ)

Chọn logo để đóng dấu
Chọn logo để đóng dấu

Sau đó bạn nhấn Start là sẽ download hàng loat hình ảnh được nén trong 1 file. Có thể cài Winrar để giải nén bạn nhé.

Bạn nào đang làm SEO cho website hoặc đang học SEO thì nên Watermark hình ảnh logo trong bài viết để tránh tình trạng bị đánh cắp bài viết.

Ngoài ra website này còn 1 số ứng dụng khác như: Crop Images (cắt hình); Compress Images (nén hình); Resize Images (thay đổi kích thước hình); Take Screen Shots (chụp ảnh màn hình); Writes Notes (ghi chú)