Bài viết này IMTA sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi đối sánh từ khóa trong Google Ads một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hướng dẫn cách thay đổi đối sánh từ khóa trong Google Ads

Để thay đổi đối sánh từ khóa trong Google Ads nhanh chóng bạn chỉ cần truy cập vào chiến dịch của mình sau đó tìm mục Từ khóa, di chuyển đến mục Từ khóa tìm kiếm thì bạn sẽ thấy list các danh sách từ khóa đang chạy.

Để thay đổi hàng loạt từ khóa tạo đánh dấu tick vào chỗ số (2) trên hình để chọn toàn bộ từ khóa thay đổi kiểu khớp. Việc còn lại là bạn chọn loại đối sánh để thay đổi.

Bài viết này chỉ ngắn gọn như vậy hy vọng rằng các bạn đang học Google Ads có thể thay đổi kiểu khớp 1 cách nhanh chóng.

Để tìm hiểu hơn về các loại kiểu khớp (đối sánh) bạn có thể đọc bài viết sau: https://imta.edu.vn/cac-loai-doi-sanh-tu-khoa-google-ads/