Hiện tại quảng cáo Google Ads đang bắt đầu yêu cầu người chạy ads phải xác minh danh tính, Google sẽ có thời hạn cho bạn xác minh. Nếu không xác minh Google sẽ dừng quảng cáo của bạn. Và sẽ hiển thị lên dòng thông báo: “Tài khoản bị tạm dừngĐã hết thời hạn xác minh. Để tiếp tục chạy quảng cáo, hãy hoàn tất quy trình xác minh nhà quảng cáo.”

Chuẩn bị gì trước khi xác minh danh tính

  • Bạn cần phải chuẩn bị Domain (tên miền)
  • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân 2 mặt.

Các bước xác minh danh tính

Bước 01: Bắt đầu truy cập để xác minh danh tính

Để bạn bắt đầu quy trình xác minh danh tính hãy truy cập vào tài khoản quảng cáo. Thấy như màn hình sẽ bấm vào Khắc phục vấn đề

Bạn cũng có thể truy cập vào đường link sau: ads.google.com sau đó chọn tài khoản quảng cáo để bắt đầu xác minh.

Xác Minh Danh Tính Google Ads
Xác Minh Danh Tính Google Ads

Bước 02: Xác minh ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh

Bắt đầu xác minh danh tính
Bắt đầu xác minh danh tính

Bước 03: Tổ chức của bạn có phải là một đại lý quảng cáo không?

Câu hỏi này nhằm xác minh rằng bạn chạy quảng cáo cho người khác hay tự chạy ads.

Nếu chọn có, bạn phải có giấy chứng minh rằng bạn là 1 Agency

Nếu chọn không, bạn sẽ xác minh với vai trò là 1 cá nhân (chuẩn bị CCCD).

Bạn có phải là Agency chạy ads
Bạn có phải là Agency chạy ads

Tiếp theo bạn xác minh thông tin ai sẽ thanh toán, quảng cáo sản phẩm dịch vụ cho ai.

Điền thông tin xác minh thanh toán
Điền thông tin xác minh thanh toán

Chọn ngành kinh doanh phù hợp với bạn. Nếu không có ngành của bạn thì cứ chọn kinh doanh & công nghiệp

Chọn ngành kinh doanh
Chọn ngành kinh doanh

Bước 03: Xác minh hoạt động kinh doanh

Xác minh hoạt động kinh doanh của bạn
Xác minh hoạt động kinh doanh của bạn

Xác minh ID tài khoản quảng cáo và link website (domain của bạn). Sau đó trả lời 1 số câu hỏi của Google. IMTA sẽ tạm dịch như sau:

(3) Is the website listed in question 2 still used with this Ads account? * (Trang web được liệt kê trong câu hỏi 2 có còn được sử dụng với tài khoản Google Ads này không? *)

Yes, we still use this website (Có, chúng tôi vẫn sử dụng trang web này)

No, we don’t use this website anymore (Không, chúng tôi không sử dụng trang web này nữa)

(4) Which of the following best reflects your use of Ads: * (Điều nào sau đây phản ánh đúng nhất việc bạn sử dụng Quảng cáo: *)

I run ads for the organization I work for (my direct employers) (Tôi chạy quảng cáo cho tổ chức mà tôi làm việc (người sử dụng lao động trực tiếp của tôi)

I run ads for another organization, on behalf of the agency I work for (Tôi chạy quảng cáo cho một tổ chức khác, thay mặt cho đại lý mà tôi làm việc)

I run ads for an individual, a sole proprietorship, or an unregistered business on behalf of the agency I work for (Tôi chạy quảng cáo cho một cá nhân, một doanh nghiệp tư nhân hoặc một doanh nghiệp chưa đăng ký thay mặt cho đại lý mà tôi làm việc)

I run ads for my own unregistered business (Tôi chạy quảng cáo cho doanh nghiệp chưa đăng ký của riêng mình)

Xác minh hoạt động kinh daonh câu 1 - 3
Xác minh hoạt động kinh daonh câu 1 – 3
Xác minh hoạt động kinh daonh câu 4
Xác minh hoạt động kinh daonh câu 4
Xác minh hoạt động kinh daonh câu 5 - 9
Xác minh hoạt động kinh daonh câu 5 – 9

Nhập mã Zipcode (tùy theo tỉnh của bạn)

Xác minh hoạt động kinh daonh câu 10-12
Xác minh hoạt động kinh daonh câu 10-12
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 16
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 16
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 17
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 17
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 19-22
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 19-22
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 23
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 23
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 24-26
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 24-26
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 28-29
Xác minh hoạt động kinh doanh câu 28-29
Xác minh hoạt động kinh doanh câu hoàn tất
Xác minh hoạt động kinh doanh câu hoàn tất

Bước 03: Xác minh danh tính

Để bắt đầu xác minh danh tính. Bạn nhấn vào Nút Gửi hướng dẫn cho quản trị viên

Gửi thông tin xác minh danh tính
Gửi thông tin xác minh danh tính

Bạn kiểm tra Email và bắt đầu xác minh danh tính. Chuẩn bị trước CCCD cho thuận tiện

Bắt đầu xác minh danh tính
Bắt đầu xác minh danh tính

Nhập thông tin cá nhân:

(1): Họ và tên

(2): Chọn loại giấy tờ xác minh

(3): Tải mặt trước CCCD

(4): Tải mặt sau CCCD

Nhập thông tin cá nhân
Nhập thông tin cá nhân

Sau đó nhấn Tiếp

Nhập địa chỉ của bạn vào

Nhâp địa chỉ xác minh
Nhâp địa chỉ xác minh

Sau khi nhấn Gửi thì bạn sẽ nhận được màn hình thông báo đợi kết quả

Đợi kết quả xác minh
Đợi kết quả xác minh

Bước 05: Xác minh danh tính thành công

Để xem xác minh danh tính thành công chưa bạn vào Công cụ và cài đặt => Thanh toán => Quy trình xác minh nhà quảng cáo

Xác minh danh tính thành công
Xác minh danh tính thành công

Lời Kết

Việc xác định danh tính nhà quảng cáo sẽ giúp cho nền tảng Google bớt cạnh tranh hơn và tránh những việc chạy black. Mình nghĩ rằng Google sẽ quản lý tốt hơn trong thời gian tới.

Do đó các bạn hãy xem đây là tin vui chứ không phải đáng lo. Các bạn học Google Ads thường tài khoản mới dễ bị xác minh. Các bạn hãy làm quy trình trên và chờ khoảng 3 – 5 ngày sẽ được xác minh nhé.

Cảm ơn các bạn!