Google có 2 lần cập nhật thuật toán vào tháng 10 2023

Google có 2 lần cập nhật thuật toán vào tháng 10 2023

Google cập nhật 2 lần thuật toán trong tháng 10/2023, gây ra ảnh hưởng lớn đến thứ hạng và traffic của website trên toàn cầu. Lần đầu vào ngày 5/10/2023 được Google xác nhận, và Google cũng đã xác nhận đợt cập nhật này đã kết thúc. Lần 2 vào ngày 27/10/2023, lần này...
Google đã hoàn tất cập nhật Core tháng 8 2023

Google đã hoàn tất cập nhật Core tháng 8 2023

Google đã hoàn tất bản cập nhật core trong tháng 8. Có thể nói, bây giờ bạn check được thứ hạng từ khóa của mình được rồi. Thông thường Google sẽ có khoảng 4 – 5 đợt cập nhật mỗi năm. Trung bình cứ đến 2 – 3 tháng là Google sẽ cập nhật (update) một lần....
Digital Marketing IMTA SEO