Hiện tại có một thủ đoạn lừa đảo các xưởng và nhà sản xuất hết sức đơn giản và tinh vi. Đó là cá đối tượng này sẽ lợi dụng vào việc các xưởng và nhà sản xuất không rành công nghệ, đặc biệt là sàn TikTok shop mới ra.

Cách làm của những đối tượng:

  • Bước 01: Họ sẽ liên hệ xưởng/nhà sản xuất với danh nghĩa hợp tác. Và danh nghĩa làm Marketing cho xưởng, nhà sản xuất để hỗ trợ bán hàng.
  • Bước 02: Nhập hàng và thanh toán đầy đủ, sau đó livestream bán hàng hoặc bán trên các sàn để đẩy số lượng đơn hàng lên họ có thể bán huề vốn thậm chí bán lỗ một chút.
  • Bước 03: Sau khi đã lấy được nhiều hàng, tạo lòng tin với xưởng/nhà sản xuất thì họ sẽ nhập hàng nhiều hơn cùng với yêu cầu công nợ cao hơn.
  • Bước 04: Mất tích không dấu vết.

Bài học rút ra:

  1. Khi làm ăn phải xác định danh tính người hợp tác rõ ràng.
  2. Không giao hàng hay cho thiếu công nợ (đây là yếu điểm nhất mà cũng do vừa tham, vừa lo, vừa muốn đẩy hàng)
  3. Các xưởng nên tự làm, tự bán. Không nên tin tưởng quá nhiều.

Lý do mà nhiều xưởng/nhà sản xuất bị lừa

Hiện tại TikTok Shop là kênh bán hàng khá mới, nhiều người chưa biết cách dùng nền tảng này đồng thời với chính sách của TikTok cũng dễ dàng khi đăng sản phẩm.

Các xưởng thường cho đại lý/đối tác thiếu công nợ để đẩy hàng, gia tăng sản xuất.