Tuyển dụng Graphic Designer làm việc Fulltime

Tuyển dụng Graphic Designer làm việc Fulltime

Digital Marketing IMTA đang mở rộng lĩnh vực thiết kế website, IMTA cần tuyển dụng Graphic Desingner có kinh nghiệm. Sản phẩm dịch vụ tại IMTA: Dịch vụ đào tạo Digital Marketing, Dịch vụ thiết kế website, landing page, phát triển các kênh Social Media. Tuyển dụng...
Digital Marketing IMTA Tuyển dụng