Chính sách giới thiệu giảng viên tại IMTA

by | Last updated May 29, 2024 | Tuyển dụng IMTA | 0 comments

IMTA sẽ triển khai chính sách hoa hồng cho GV giới thiệu nhân sự giảng dạy cho IMTA.

Cụ thể phần tiền hoa hồng khi giới thiệu nhân sự đào tạo cho IMTA có giá trị là:

2,500,000đ/01 vị trí.

1/ Chương trình áp dụng cho các bộ môn cụ thể và số lượng như sau:
– GV giảng dạy Livestream bán hàng
– GV giảng dạy Tiktok Shop (Gồm vận hành, Ads và Live).
– Số lượng: Đang tuyển tối thiểu 2 vị trí cho mỗi bộ môn.
– Yêu cầu:
a. Đối với GV TikTok Shop: Có kinh nghiệm vận hành sàn trên 1.5 năm; có thể setup Livestream và Ads trên Tiktok là một lợi thế.
b. Đối với GV Livestream: Có kinh nghiệm Live thực tế trên 1.5 năm
c. Dạy được các lịch sáng trong tuần hoặc ca tối từ 18h30 – 21h00.

    2/ Điều kiện áp dụng:
    GV được giới thiệu dạy xong lớp đầu tiên. Hoa hồng sẽ được thanh toán theo phương thức chuyển khoản.

    3/ Gửi thông tin nhân sự:

    GV gửi thông tin có ít nhất một trong các dữ liệu sau: Số điện thoại của ứng viên; CV mô tả công việc của ứng viên cho Mr. Ánh (Zalo: 0909962238). Mức lương và đãi ngộ: Trao đổi trực tiếp với Mr. Ánh.