Tuyển dụng Giảng viên dạy Quảng cáo Facebook, Google Ads

by | Last updated Jul 17, 2023 | Tuyển dụng IMTA | 0 comments

Digital Marketing IMTA đang có nhu cầu tuyển dùng giảng viên dạy Facebook Ads, Google Ads.

Kênh nhận CV: Email [info@imta.edu.vn]

Tiêu đề email: [Giảng Viên Facebook Ads / Google Ads]
+ [ Họ Tên ]

Tuyển giảng viên Facebook Ads

Ứng viên gửi CV qua Email

Giờ linh động

Thời gian dạy một trong các lịch như sau:

Sáng 246  (9h00 – 11h30)

Thứ Bảy/Chủ Nhật: (Sáng 8h30 – 12h00; chiều 13h30 – 17h30)

Tối: 18h30 – 21h00

 

Quyền lợi thu nhập

Ứng viên gửi CV qua email để sắp xếp thời gian phỏng vấn.

Thu nhập sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Làm việc lâu dài

IMTA có các lớp thường xuyên, làm việc lâu dài và liên tục trong năm.

Bạn sẽ được sắp xếp giờ dạy cố định theo thời gian dài trong năm. Chủ động công việc hơn.

Ứng viên gửi CV qua Email

Ứng viên gửi CV qua email: songanhtran@imta.vn
Tiêu đề Email: [Họ Tên ] + GV Facebook Ads
Sau khi nhận được CV IMTA sẽ tiến hành phỏng vấn gồm 2 bước.
Bước 1: Sắp xếp Phỏng vấn online thông qua cuộc gọi
Bước 2: Phỏng vấn trực tiếp tại văn phòng IMTA

Bước 01

Ứng viên gửi CV về email: songanhtran@imta.vn

IMTA sẽ phản hồi email và sắp xếp phỏng vấn

Bước 02

02 bên trao đổi và sắp xếp phỏng vấn trực tiếp tại văn phòng IMTA, trao đổi cụ thể công việc.

Bước 03

Ký hợp đồng, training, đứng lớp tại IMTA

01. Mô tả công việc

Thực hiện công việc soạn bài giảng, giáo án giảng dạy theo phân phối chương trình của IMTA trong khóa học Facebook Ads, Khóa học Google Ads.

Đứng lớp và truyền đạt kiến thức thực tế cho học viên.

Hỗ trợ học viên trong lúc học và sau lớp học kết thúc.

Và những công việc khác liên quan đến chất lượng được mô tả khi phỏng vấn.

02. Yêu cầu ứng viên

Trình độ tối thiểu: Đại học

Có kinh nghiệm 8 – 10 năm trong lĩnh vực Facebook Ads.

Có nhiều case study thực tế (Camp đang chạy thực tế).

Ưu tiên ứng viên đang làm nghề và chạy quảng cáo Facebook Ads chuyên sâu.