Chặn người dùng truy cập xem trang Fanpage Facebook

Chặn người dùng truy cập xem trang Fanpage Facebook

Chặn người dùng truy cập vào hoặc xem Fanpage có thể giúp bạn chống Spam trên Facebook hoặc nếu bạn đang chạy quảng cáo, bạn không muốn người nào đó thấy quảng cáo của mình Hoặc đơn giản là bạn không muốn một người nào đó truy cập trang Fanapge của mình, bạn có thể...
Digital Marketing IMTA Facebook Ads