Mỗi mẫu quảng cáo trên Facebook đều có một ID duy nhất. Để xem ID quảng cáo vào Trình quản lý quảng cáo tiếp theo bạn vào menu Bài viết trên Trang

Hướng dẫn chi tiết xem ID mẫu quảng cáo

Bước 01: Truy cập vào Trình quản lý quảng cáo theo link sau facebook.com/adsmanager

Bước 02: Chọn Tất cả công cụ => Bài viết trên Trang

Bài viết trên trang
Bài viết trên trang

Bước 03: Bạn chọn Fanpage góc bên phải cần tìm ID nhé

ID mẫu quảng cáo
ID mẫu quảng cáo

Lưu ý là có 1 số bạn vào đây Facebook yêu cầu xác minh SMS và có thể không thấy ID do Fanpage của bạn chưa có trong BM

Hướng dẫn xem ID bằng Meta Business Suite

Bước 01: Đăng nhập Fanpage (chuyển đăng nhập từ Nick cá nhân sang Fanapge)

Bước 02: Chọn Bảng điều khiển chuyên nghiệp

Bước 03: Chọn mục quảng cáo sẽ thấy ID quảng cáo

ID mẫu quảng cáo Facebook
ID mẫu quảng cáo Facebook

Xem thêm: https://imta.edu.vn/trinh-quan-ly-quang-cao-facebook-ads/

Khóa học Facebook Ads: https://imta.edu.vn/khoa-hoc-chay-quang-cao-facebook-marketing/