Để thay đổi logo và Favicon trong diễn đàn Xenforo bạn chỉ cần vào Admin và tìm đến Style Properties sau đó vo mục Basic options sẽ thấy phần thay đổi logo và favicon

Bước 01: Chọn kích thước phù hợp cho Logo

Logo kích thước mặc định của Logo trên diễn đàn Xenforo là 1629×342 với định dạng svg. Theo mình để nhẹ và tăng tốc cho website

Bước 02: Vào Admin => Apperance => Style Properties => Basic options => Tìm đến mục Logo trong đó

Thay đổi Logo và Favicon Xenforo
Thay đổi Logo và Favicon Xenforo