Mặc định Xenforo không cho phép người dùng chưa đăng ký xem ảnh đính kèm phóng to, mà chỉ xem được hình thumbnails. Do đó sẽ gây khó khăn cho người mới chưa có tài khoản và gây ra trải nghiệm không tốt với diễn đàn của bạn.

Để cho nhóm người là khách (Guest) với quyền là Unregistered / Unconfirmed có thể xem hình ảnh rõ nét phóng to (Fullsize) bạn có thể làm theo các bước sau.

  • Bước 01: Truy cập vô Admin
  • Bước 02: Tìm tab Groups & permissions tiếp theo vô User group permissions
  • Bước 03: Tìm đến nhóm User có tên là Unregistered / Unconfirmed
  • Bước 04: Tìm mục View attachments to posts sau đó nhấn Yes
Quyền xem hình ảnh Fullsize trên Xenforo
Quyền xem hình ảnh Fullsize trên Xenforo

Sau đó nhấn Save là bây giờ tất cả User có thể xem hình ảnh Fullsize trong Xenforo rồi