Sitemap là gì? Cách tạo Sitemap cho website & Submit với Google

Sitemap là gì? Cách tạo Sitemap cho website & Submit với Google

Sơ đồ trang web (sitemaps) là một file liệt kê các bài viết hoặc những tập tin trên Website, được sắp xếp theo thứ tự theo sơ đồ phân tầng, từng danh mục, hoặc sắp xếp theo thời gian đăng bài hoặc thời gian chỉnh sửa bài viết. Các công cụ tìm kiếm (search engine) như...
Digital Marketing IMTA SEO