fbpx
  • Tạo Email theo tên miền chuyên nghiệp.
  • Kết hợp email marketing và quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook để thu thập email, số điện thoại của khách hàng thông qua chiến dịch Facebook Lead Ads.
  • Quảng cáo Facebook dựa trên tệp số điện thoại của khách hàng.