Google cập nhật 2 lần thuật toán trong tháng 10/2023, gây ra ảnh hưởng lớn đến thứ hạng và traffic của website trên toàn cầu.

  • Lần đầu vào ngày 5/10/2023 được Google xác nhận, và Google cũng đã xác nhận đợt cập nhật này đã kết thúc.
  • Lần 2 vào ngày 27/10/2023, lần này Google chưa xác nhận nhưng theo nhiều SEOer trên thế giới thì có sự biến động lớn về traffic và thứ hạng.

Trong lần cập nhật này Google đánh mạnh vào content viết bằng AI, có những bài viết mất hẳn khỏi Google mặc dù bài viết tự viết.

Từ khóa mất hiển thị Google
Từ khóa mất hiển thị Google

Có lẽ đây là nhầm lẫn, anh em nào bị mất hút 1 từ khóa không còn hiển thị thì đợi xem thời gian thế nào nhé. Các bạn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi xem từ khóa có quay lại Top không nhé.

Nếu vào Google Search Console không thấy thao tác thủ công thì nên đợi thời gian xem thế nào

Kiểm tra bị phạt thủ công trên Google Search Console
Kiểm tra bị phạt thủ công trên Google Search Console

Nếu bạn nào đã học SEO tại IMTA thì mình tin chắc rằng bạn sẽ tự tin vượt qua những lần update như thế này bởi vì chúng ta xác định tư tưởng là white hat ngay từ đầu.

Digital Marketing IMTA SEOGoogle có 2 lần cập nhật thuật toán vào tháng 10 2023