Mấy nay trên cộng đồng TikTok Shop mình thấy xôn sao việc TikTok update tỷ lệ đánh giá tiêu cực NRR (Negative Review Rate) vậy các bạn phải hiểu sao cho đúng.

Theo khách quan mà thấy, IMTA thấy rằng việc TikTok cập nhật chính sách này sẽ có lợi cho những nhà bán hàng nhiều, bán được số lượg lớn.

Nếu bạn đang học TikTok Shop thì bạn nên update những quy định mới của TikTok để vận hành Shop của mình cho đúng nhé.

Tỷ lệ đánh giá tiêu cực (NRR) là gì?

NRR viết tắt là Negative Review Rate theo TikTok thì chỉ số này để đánh giá mức độ phản ánh tiêu cực khi khách hàng mua hàng trên TikTok Shop.

Vậy như thế nào là đánh giá tiêu cực? Những đánh giá 1 sao, 2 sao được xem là đánh giá tiêu cực.

Cách tính NRR mới của TikTok

Theo TikTok thì: “Để thúc đẩy trải nghiệm mua sắm công bằng và hiệu quả cho toàn thể người dùng, bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 năm 2023, cách tính Tỷ lệ đánh giá tiêu cực (NRR) sẽ thay đổi để phản ánh tỷ lệ phần trăm của đánh giá tiêu cực trên tổng số tất cả các đơn đặt hàng đã giao trong 30 ngày qua. Người bán phải duy trì NRR dưới mức 0,5%.

Như vậy công thức NRR như sau:

NRR (mới) = Số lượng đánh giá tiêu cực trong 30 ngày / Tổng đơn hàng trong 30 ngày * 100%

Tỷ lệ đánh giá tiêu cực TikTok Shop
Tỷ lệ đánh giá tiêu cực TikTok Shop

Ví du: Bạn bán được 1000 đơn hàng trong tháng. Số lượng đánh giá tiêu cực của bạn là 4 (4 người đánh giá 1 sao hoặc 2 sao). Thì NRR (mới) của bạn là: 4 / 1000 x 100% = 0.4% vẫn thấp hơn 0.5%

So sánh NRR mới với NRR cũ

NRR (cũ) = (Số lượng đánh giá tiêu cực trong 30 ngày)/(Số lượng đánh giá) x 100% < 3%

Giả sử ví dụ như trên: Bán 1000 đơn hàng, số lượng đánh giá tiêu cực vẫn là 4. Nhưng trong 1000 lượt mua hàng chỉ có 100 lượt đánh giá

=> NRR (cũ) = 4 / 100 * 100% = 4% > 3% theo quy định của chính sách cũ.

Kết luận

So với cách tính cũ, thì cách tính mới có lợi thế cho người bán số lượng nhiều và theo mình bám sát với thực tế hơn. Bởi vì nếu tính kiểu cũ, thì 1 đối thủ của bạn rất dễ vào phá bạn.

Nhưng với kiểu tính mới thì chia cho tổng đơn hàng nên đối thủ rất khó phá.

Do đó đây là tin mừng cho các bạn nhé!

Digital Marketing IMTA TikTokTỷ Lệ Đánh Giá Tiêu Cực (NRR) Trên TikTok Shop hiểu sao đúng