Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn gỡ Trang Fanpage ra khỏi BM (trình quản lý kinh doanh) bi vô hiệu hóa hoặc hạn chế. Thông thường chúng ta đưa Trang và BM để dễ quản lý và bảo mật. Tuy nhiên khi BM bị chết hoặc bị vô hiệu hóa/hạn chế thì điều này sẽ gây ra 1 sự phiên toái cho bạn rất nhiều.

Nếu 1 BM bị khóa hoặc bị hạn chế thì bạn không thể vào BM mà gỡ trang được, bởi vì nút gỡ bị mờ rồi.

Nút gỡ Trang ra khỏi BM  bị mờ
Nút gỡ Trang ra khỏi BM bị mờ

Trước khi gỡ bạn lưu ý là đảm bảo bạn phải dự phòng 1 quản trị viên tin tưởng để tránh tình trạng mất luôn trang. Do đó bước đầu tiên là bạn phải thêm quản trị viên.

Trong khóa học quảng cáo Facebook tại IMTA thì cũng có nhiều trường học các học viên bị khóa đủ thể loại, mình cũng đã cố gắng lọc và viết bài hướng dẫn để mọi người cùng xử lý.

Bước 1: Thêm 1 quản trị viên dự phòng vào trang

Bạn truy cập vào Trang, Sau đó tìm mục Cài Đặt => Vai trò trên trang và thêm 1 quản trị viên (người thân của bạn)

Cài đặt trang Fanpage
Cài đặt trang Fanpage

Bước tiếp theo là bạn thêm 1 quản trị viên là người thân để phòng ngừa nhé. Để bước sau bạn gỡ an toàn hơn.

Cài đặt vai trò trên trang
Cài đặt vai trò trên trang

Bước 2: Bắt đầu gỡ trang ra khỏi BM bị vô hiệu hóa hoặc hạn chế

Sau khi quản trị viên của bạn đã chấp nhận làm quản trị viên. Bạn vẫn truy cập vào Cài Đặt của Trang => Vài trò trên trang. Chỗ BM bạn nhấn vào chữ Xem

Bước tiếp theo là bạn chọn trang và gỡ thôi

Gỡ trang ra khỏi BM
Gỡ trang ra khỏi BM

Chỉ nhấn gỡ là xong bạn nhé

Gỡ Fanpage
Gỡ Fanpage

Như vậy là 1 Fanpage đã được gỡ ra khỏi BM die 1 cách dễ dàng.

Như vậy bài viết này hướng dẫn những tips rất đơn giản để bạn xóa trang Fanpage ra khỏi BM (trình quản lý kinh doanh) bị die một cách dễ dàng.

Tuy nhiên việc gỡ 1 tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa ra khỏi BM sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với gỡ trang.

Chúc bạn thành công!