Cố định Sider Bar Widget trên WordPress khi cuộn chuột

Cố định Sider Bar Widget trên WordPress khi cuộn chuột

Tạo Side Bar cố định hay còn gọi là sticky Sidebar Widget sẽ giúp bạn giữ đứng yên sidebar thanh bên phải hoặc bên trái khi người dùng cuộn chuột mà chiều dài bài viết lớn hơn tổng chiều dài thanh side bar thì lúc này 1 side bar sẽ được giữ nguyên cố định. Mục đích...
Digital Marketing IMTA WordPress