Một bài viết ngắn này sẽ hướng dẫn bạn đưa nút Button ra giữa màn hình nhanh chóng trên Flatsome theme. Mình tin rằng nhiều bạn gặp vấn đề nhỏ này nhưng dễ khó chịu khi Flatsome không hỗ trợ thuộc tính Align center.

Đây là kết quả mà IMTA đã hướng dẫn học viên

Đặt nút Button ra giữa Flatsome
Đặt nút Button ra giữa Flatsome

Cách 1: Cách làm là khá đơn giản, bạn chỉ cần dùng element có tên là Stack. Sau đó đưa Nút Button và Stack và dùng chính Stack để canh chỉnh nhé các bạn.

Sử dụng Stack
Sử dụng Stack

Cách 2: Bạn có thể dùng 1 Row trong ROW chứ element có tên là colum 12/12

Dùng element có tên colum 12/12
Dùng element có tên colum 12/12

Hy vọng bài viết ngắn này sẽ giúp ích cho bạn để đỡ công tìm kiếm quá nhiều trong quá trình học SEOhọc Google Ads tại IMTA để tạo trang đích.

Cảm ơn bạn!