Trong bài viết này IMTA sẽ hướng dẫn bạn đổi tên Fanpage với giao diện mới và giao diện cũ. Giao diện cũ thì bạn có thể đổi tên dễ dàng, tuy nhiên với giao diện mới (Profile) thì chúng ta chưa quen nên đôi khi tìm chưa ra.

Giao diện mới: Là loại giao diện bạn vẫn có thể đăng nhập bằng Nick và vào trang thay đổi Fanpage.

Giao diện mới: Hoạt động y hệt như nick của bạn, lúc nào bạn cần thay đổi từ Nick cá nhân sang Fanpage.

Đổi tên Fanpage với giao diện mới

Giao diện này bạn cần tách rời giữa nick cá nhân và Fanpage. Do đó chúng ta phải thay đổi đăng nhập.

Bước 1: Thay đổi đăng nhập từ Nick sang Fapage

Thay đổi đăng nhập Facebook
Thay đổi đăng nhập Facebook

Bước 2: Nhấn vào cài đặt

Chỉnh sửa Trang (Fanpage)
Chỉnh sửa Trang (Fanpage)

Bước 3: Nhấn vào Chỉnh Sửa để chỉnh sửa tên Trang

Thay đổi tên Trang Fanpage
Thay đổi tên Trang Fanpage

Chỉnh sửa tên trang Fanpage với giao diện cũ

Với Fanpage loại giao diện cũ mình thấy dễ dàng thay đổi hơn.

Bước 1: Truy cập vào Trang Fanpage của bạn

Truy cập Trang Fanpage
Truy cập Trang Fanpage

Bước 2: Nhấn vào chỉnh sửa thông tin Trang

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin trang

Chỉnh sửa thông tin trang
Chỉnh sửa thông tin trang

Lời kết

Chỉnh sửa thông tin Trang là việc rất đơn giản, bạn có thể tự tìm cách hay tự vọc cũng có thể sửa được. Học quảng cáo Facebook sẽ có nhiều việc khóa hơn như thiết kế ảnh, làm content.

Chúc bạn thành công