Trong Capcut PC thì các bạn có thể giảm độ mờ (Opacity) của hình ảnh và video rất đơn giản. Bạn chọn Layer hình hoặc video sau đó chọn mục Video lăn chuột xuống tích vào mục Hòa trộn và nhấn vào Độ mờ để giảm.

Chỉnh độ mờ Capcut PC
Chỉnh độ mờ Capcut PC

Thông thường khi chúng ta đóng logo thì chúng ta muốn logo có độ mờ lên video, do đó cần giảm Opactiy cho phù hợp.

Đây là việc rất đơn giản tuy nhiên nhiều khi lâu không làm thì chúng ta sẽ quên.

Trên ứng dụng Capcut. Bạn nhấn dấu (+) sau đó lớp phủ => chọn logo bạn muốn đóng dấu => Tiếp tục kéo thanh tìm hình giọt nước tìm độ mờ

Chỉnh độ mờ CapCut PC
Chỉnh độ mờ CapCut PC

Bạn nào học khóa học quay dựng video bằng điện thoại thì lưu ý nhé, ngoài chức năng giảm Opacity nếu có video làm nền thì bạn có thể dùng chức năng Nền trong Capcut PC