Công cụ Tool Fake Comment TikTok giúp bạn tạo ra 1 hình ảnh trả lời bằng video trên TikTok. Bạn có thể ứng dụng để tạo ra những câu hỏi để làm video cho mình. TikTok có chức năng bấm vào trả lời bình luận bằng video và sẽ dùng camera trước trả lời trực tiếp.

Hướng dẫn nhanh: Avatar thì IMTA để sẵn 1 số hình avatar có sẵn, click vào dấu 3 chấm “…” để chọn avatar có sẵn, bạn cũng có thể upload avatar khác theo ý của bạn. Nickname là tên kênh TikTok. Câu hỏi là comment của những người để lại bình luận trên TikTok.

Loading

Hướng dẫn chi tiết sử dụng Tool tạo bình luận bằng Video trên TikTok

Các bạn đang học video ngắn để xây kênh TikTok hoặc đang học TikTok Shop tại IMTA mà muốn tự mình tạo ra những video dạng hỏi đáp. Thì tool nãy sẽ hỗt trợ cho bạn dễa dàng hơn.

Bước 01: Nick Name là nơi bạn điền tên nick của TikTok

Tool tạo comment bằng video trên TikTok
Tool tạo comment bằng video trên TikTok

Bước 02: Câu hỏi là câu bạn muốn tạo ra chủ đề để nối với video trả lời của bạn

Bước 03 (không yêu cầu): Nhân vào dầu 3 chấm “…” để dùng những avatar có sẵn

Bước 03′: Upload avatar bạn muốn dùng

Bước 04: Chọn định dạng Rộng hoặc Hẹp. Rộng sẽ có kích thước rộng theo chiều ngang. Hẹp kích thước phù hợp nhất

Bước 05: Download về và sử dụng, ảnh sẽ có định dạng là PNG