Cách Thêm Quản Trị Viên Trên Fanpage – Các Vai Trò Trên Trang

Cách Thêm Quản Trị Viên Trên Fanpage – Các Vai Trò Trên Trang

Hướng dẫn thêm quản trị viên trên Fanpage và tất cả các vai trò khác trên trang : biên tập viên, người kiểm duyệt, nhà quảng cáo, nhà phân tích, tùy chỉnh. Mục tiêu của việc thêm quản trị viên trên trang là giúp trang của bạn có nhiều người quản lý và xây dựng content...