Muốn tách các Layer ra để dễ dàng copy hay xóa bạn có thể Ungroup chúng trong Illustrator, UnGroup giúp chúng ta di...