Nguyễn Văn A – GV Facebook Ads

SAPO giới thiệu ngắn gọn mở đầu trong 2 dòng (in nghiêng) Vd: Tôi đã có 8 năm làm trong lĩnh vực Digital Marketing và yêu mến công việc chia sẻ.

Năm sinh: 1990

Số năm kinh nghiệm trong ngành Digital Marketing: 08 năm

Vị trí làm hiện tại: Team Leader/CEO/……

Quá trình làm việc và kinh nghiệm:

Ví dụ

Những ngành đã tham gia:

Team Leader công ty ABC…

Đạt số lượng tin nhắn /tháng

CPA đạt

Điểm mạnh trong quảng cáo Facebook/Google: Ghi theo ngành đang dạy tại IMTA

Lời khuyên về chạy quảng cáo Facebook / Google Ads với học viên:

Chạy quảng cáo Google/Facebook (ghi theo môn dạy tại IMTA) điều quan trọng là…