Thiết Kế Hình Ảnh Quảng Cáo Facebook: Kích Thước, Kiểm Tra Chữ Text

Thiết kế hình ảnh quảng cáo Facebook Ads là công việc rất quan trọng, sau khi thiết kế xong bạn phải kiểm tra mật độ chữ (text), hình ảnh quảng cáo Facebook yêu cầu đạt chất lượng về: tỷ lệ, kích thước, text và ngoài ra còn cần sự sáng tạo. Bản chất của quảng … Đọc tiếp Thiết Kế Hình Ảnh Quảng Cáo Facebook: Kích Thước, Kiểm Tra Chữ Text