fbpx

Học viên sẽ tự thiết kế website dựa trên nền tảng WordPress. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho bạn các bản quyền mà IMTA đã mua và tự xây dựng.

  • Tự thiết kế và cài đặt website mới hoàn toàn.
  • Cài đặt và backup dữ liệu dựa trên mã nguồn có sẵn.
  • Cài đặt plugin bổ ích hỗ trợ cho website.
  • Tối ưu các thẻ meta keyword, description, title chuẩn SEO.
  • Cài đặt các mã theo dõi, thu thập thông tin khách hàng.