fbpx
  • Tạo Fanpage và tối ưu chuẩn Facebook Relevance giúp quảng cáo đạt hiệu quả hơn.
  • Tạo tài khoản quảng cáo Business Facebook & xử lý các vấn đề một số tài khoản mới không chạy quảng cáo được.
  • Hướng dẫn tăng Like cho Fanpage với chi phí thấp, các tiêu chuẩn đăng hình ảnh tối ưu.
  • Phân quyền và cách quản lý Fanpage từ tài khoản cá nhân, tài khoản Business nhanh chóng hiệu quả.
  • Phân tích phễu mua hàng và cách thức Facebook hoạt động với đối tượng, giá thầu, Test A/B.