fbpx
  • Khái quát về Marketing 4.0 & Những khái niệm cơ bản quan trọng về Marketing Online.
  • Quy trình thực hiện một chiến dịch Marekting Online đúng từ đầu.
  • Mô hình hiệu quả: Marketing Mix kết hợp với Marketing 4.0.
  • Nghiên cứu thị trường bằng công cụ Marketing của Google.
  • Xác định thị trường mục tiêu, Volume thị trường, Chọn lựa thị trường sẽ làm Marketing Online.