fbpx
  • Cài đặt chiến dịch hiển thị Google theo đối tượng mở rộng.
  • Thu thập đối tượng truy cập từ nguồn Adwords trên toàn bộ tài khoản.
  • Đối tượng theo độ tuổi, sở thích, nhân khẩu học, thiết bị sử dụng điện thoại di động, laptop hay máy tính bảng.
  • Cài đặt mã Google Remarketing, Google Analytics lên website.
  • Hướng dẫn tạo đối tượng tùy chỉnh dựa vào mã Google Remarketing.