fbpx
  • Tạo tài khoản quảng cáo Google Ads bằng địa chỉ Gmail.
  • Lọc và phân nhóm từ khóa mua hàng trong phần 1.
  • Chạy chiến dịch từ khóa để lên vị tri cáo theo ý bạn muốn trên kết quả tìm kiếm, hướng dẫn đặt giá thầu phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh, tiết kiệm chi phí thầu.
  • Gắn mã theo dõi Google lên website để thu thập thông tin chiến dịch.
  • Lưu đối tượng & khách hàng đã truy cập vào website của bạn.