fbpx
  • Cài đặt mã Pixel Facebook trên website để thu thập dữ liệu.
  • Tạo đối tượng tùy chỉnh dựa vào Pixel để chạy chiến dịch nâng cao.
  • Tính chu kỳ lặp để cài đặt ngân sách phù hợp.
  • Dựa vào chu kỳ, điều chỉnh nâng điểm liên quan mục đích giảm giá thầu.