fbpx
  • Chạy chiến dịch tăng tương tác cho bài viết trên Fanpage với chi phí thấp.
  • Tạo đối tượng theo sở thích, nhân khẩu học, vẽ chân dung đối tượng.
  • Phân tích đối tượng Facebook bằng hình thức Test A/B đối tượng, Test A/B nội dung.
  • Tạo chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook, lấy số điện thoại và email khách hàng.
  • Chiến dịch quảng cáo nhắm vào Messenger trên Facebook.
  • Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình chạy, một số trường hợp Facebook từ chối chạy quảng cáo, Facebook cho phép chạy nhưng không hiển thị.